» התנ"ך היומי – אסתר
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


אסתר פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · ג׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · ד׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · ה׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · ו׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · ז׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · ח׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · ט׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · י׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · י״א באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · י״ב באדר ב׳ תשע״ט

דילוג לתוכן