» התנ"ך היומי – במדבר
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


במדבר פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ד באדר תשפ״א

במדבר פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ה באדר תשפ״א

במדבר פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ז באדר תשפ״א

במדבר פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ג׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ג׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ג׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ג׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ג׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ה׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ה׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ו׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ו׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ז׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ט׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ט׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ט״ז בניסן תשפ״א

במדבר פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ט״ז בניסן תשפ״א

במדבר פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ט״ז בניסן תשפ״א

במדבר פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ט״ז בניסן תשפ״א

במדבר פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ט״ז בניסן תשפ״א

במדבר פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · י״ח בניסן תשפ״א

במבדר פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · י״ח בניסן תשפ״א

במדבר פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · י״ט בניסן תשפ״א

במדבר פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״א בניסן תשפ״א

במדבר פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ד בניסן תשפ״א

במדבר פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ו בניסן תשפ״א

במדבר פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ו בניסן תשפ״א

במדבר פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ז בניסן תשפ״א

במדבר פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ז בניסן תשפ״א

במדבר פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ט בניסן תשפ״א

במדבר פרק לג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ט בניסן תשפ״א

במדבר פרק לד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ל׳ בניסן תשפ״א

במדבר פרק לה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · א׳ באייר תשפ״א

במדבר פרק לו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · ה׳ באייר תשפ״א

דילוג לתוכן