התנ"ך היומי - בראשית - ישיבת הגולן

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


בראשית פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ב במרחשוון תשפ״א

בראשית פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ג במרחשוון תשפ״א

בראשית פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ד במרחשוון תשפ״א

בראשית פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ד במרחשוון תשפ״א

בראשית פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ו במרחשוון תשפ״א

בראשית פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ו במרחשוון תשפ״א

בראשית פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ז במרחשוון תשפ״א

בראשית פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ח במרחשוון תשפ״א

בראשית פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ט במרחשוון תשפ״א

בראשית פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · א׳ בכסלו תשפ״א

בראשית פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ב׳ בכסלו תשפ״א

בראשית פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ד׳ בכסלו תשפ״א

בראשית פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ד׳ בכסלו תשפ״א

בראשית פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ה׳ בכסלו תשפ״א

בראשית פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ז׳ בכסלו תשפ״א

בראשית פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ט׳ בכסלו תשפ״א

בראשית פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ט׳ בכסלו תשפ״א

בראשית פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ט׳ בכסלו תשפ״א

בראשית פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י׳ בכסלו תשפ״א

בראשית פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״א בכסלו תשפ״א

בראשית פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ג בכסלו תשפ״א

בראשית פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ד בכסלו תשפ״א

בראשית פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ט״ו בכסלו תשפ״א

בראשית פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק לג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק לד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק לה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק לו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק לז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · כ״ט בכסלו תשפ״א

בראשית פרק לח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ו׳ בטבת תשפ״א

בראשית פרק לט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ו׳ בטבת תשפ״א

בראשית פרק מ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ו׳ בטבת תשפ״א

בראשית פרק מא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ו׳ בטבת תשפ״א

בראשית פרק מב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ו׳ בטבת תשפ״א

בראשית פרק מג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ו׳ בטבת תשפ״א

בראשית פרק מד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 44 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ז׳ בטבת תשפ״א

בראשית פרק מה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 45 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ז׳ בטבת תשפ״א

בראשית פרק מו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · ח׳ בטבת תשפ״א

בראשית פרק מז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ב בטבת תשפ״א

בראשית פרק מח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 48 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ב בטבת תשפ״א

בראשית פרק מט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 49 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ב בטבת תשפ״א

בראשית פרק נ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 50 בסדרה התנ"ך היומי - בראשית · י״ב בטבת תשפ״א

דילוג לתוכן