התנ"ך היומי - דברים - ישיבת הגולן

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


דברים פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ה׳ באייר תשפ״א

דברים פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ו׳ באייר תשפ״א

דברים פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ז׳ באייר תשפ״א

דברים פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ח׳ באייר תשפ״א

דברים פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט׳ באייר תשפ״א

דברים פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · י׳ באייר תשפ״א

דברים פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · י״ד באייר תשפ״א

דברים פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · י״ד באייר תשפ״א

דברים פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · י״ד באייר תשפ״א

דברים פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ז באייר תשפ״א

דברים פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ז באייר תשפ״א

דברים פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ז באייר תשפ״א

דברים פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק לג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק לד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דילוג לתוכן