התנ"ך היומי - דניאל - ישיבת הגולן

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


דניאל פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · י״א בתמוז תש״פ

דניאל פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · י״ד בתמוז תש״פ

דניאל פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · ט״ו בתמוז תש״פ

דניאל פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · ט״ז בתמוז תש״פ

דניאל פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · י״ז בתמוז תש״פ

דניאל פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · י״ח בתמוז תש״פ

דניאל פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · י״ט בתמוז תש״פ

דניאל פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · כ׳ בתמוז תש״פ

דניאל פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · כ״א בתמוז תש״פ

דניאל פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · כ״ב בתמוז תש״פ

דניאל פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · כ״ג בתמוז תש״פ

דילוג לתוכן