» התנ"ך היומי – הושע
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


הושע-פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · ח׳ באלול תשע״ט

הושע-פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · ט׳ באלול תשע״ט

הושע-פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · י׳ באלול תשע״ט

הושע-פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · י״א באלול תשע״ט

הושע-פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · י״ב באלול תשע״ט

הושע-פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · י״ג באלול תשע״ט

הושע-פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · י״ד באלול תשע״ט

הושע-פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · ט״ו באלול תשע״ט

הושע-פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · ט״ז באלול תשע״ט

הושע-פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · י״ז באלול תשע״ט

הושע-פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · י״ח באלול תשע״ט

הושע-פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · י״ט באלול תשע״ט

הושע-פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · כ׳ באלול תשע״ט

הושע-פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי - הושע · כ״א באלול תשע״ט

דילוג לתוכן