התנ"ך היומי - ויקרא - ישיבת הגולן

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


ויקרא פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · כ״ה בשבט תשפ״א

ויקרא פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · כ״ה בשבט תשפ״א

ויקרא פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · כ״ו בשבט תשפ״א

ויקרא פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · כ״ז בשבט תשפ״א

ויקרא פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · כ״ח בשבט תשפ״א

ויקרא פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · כ״ט בשבט תשפ״א

ויקרא פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ב׳ באדר תשפ״א

ויקרא פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ב׳ באדר תשפ״א

ויקרא פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ב׳ באדר תשפ״א

ויקרא פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ג׳ באדר תשפ״א

ויקרא פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ד׳ באדר תשפ״א

ויקרא פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ה׳ באדר תשפ״א

ויקרא פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ו׳ באדר תשפ״א

ויקרא פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ט׳ באדר תשפ״א

ויקרא פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · י׳ באדר תשפ״א

ויקרא פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · י״א באדר תשפ״א

ויקרא פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · י״ב באדר תשפ״א

ויקרא פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ט״ז באדר תשפ״א

ויקרא פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ט״ז באדר תשפ״א

ויקרא פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · ט״ז באדר תשפ״א

ויקרא פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · י״ט באדר תשפ״א

ויקרא פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · י״ט באדר תשפ״א

ויקרא פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · י״ט באדר תשפ״א

ויקרא פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · כ״ג באדר תשפ״א

דילוג לתוכן