» התנ"ך היומי – זכריה
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


זכריה פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · כ״ט בתשרי תש״פ

זכריה פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · ל׳ בתשרי תש״פ

זכריה פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · א׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · ב׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · ג׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · ד׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · ה׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · ו׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · ז׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · ח׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · ט׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · י׳ במרחשון תש״פ

זכריה פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · י״א במרחשון תש״פ

זכריה פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי - זכריה · י״ב במרחשון תש״פ

דילוג לתוכן