» התנ"ך היומי – ישעיהו
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


ישעיהו פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ג באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ד באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט״ו באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ח באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ט באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ׳ באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״א באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ב באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ג באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ד באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ה באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ו באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ט באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · א׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ב׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ג׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ד׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ה׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ו׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ז׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ח׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״א בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ב בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ג בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ד בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט״ו בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט״ז בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ז בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ח בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ט בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״א בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ב בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ג בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ד בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ה בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ו בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 44 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ז בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 45 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ח בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ט בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ל׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 48 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · א׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק מט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 49 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ב׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 50 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ג׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 51 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ד׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 52 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ה׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 53 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ו׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 54 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ז׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 55 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ח׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 56 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 57 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 58 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״א באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 59 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ב באייר תשע״ט

ישעיהו פרק ס'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 60 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ג באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 61 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ד באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 62 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט״ו באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 63 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט״ז באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 64 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ז באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 65 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ח באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 66 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ׳ באייר תשע״ט

דילוג לתוכן