התנ"ך היומי - מיכה - ישיבת הגולן

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


מיכה פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - מיכה · י״א בתשרי תש״פ

מיכה פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - מיכה · י״ב בתשרי תש״פ

מיכה פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - מיכה · י״ג בתשרי תש״פ

מיכה פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - מיכה · י״ד בתשרי תש״פ

מיכה פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - מיכה · ט״ו בתשרי תש״פ

מיכה פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - מיכה · ט״ז בתשרי תש״פ

מיכה פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - מיכה · י״ז בתשרי תש״פ

דילוג לתוכן