» התנ"ך היומי – מלכים
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


מלכים א' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ט״ז בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י״ז בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י״ח בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י״ט בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״א בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ב בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ג בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ד בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ה בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ו בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ז בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ח בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ט בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · א׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ב׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ג׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ד׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ה׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ו׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ז׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ח׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ט׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י״א באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י״ב באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י״ג באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י״ד באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ט״ו באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ט״ז באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י״ז באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י״ח באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · י״ט באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״א באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ב באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ג באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ד באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ה באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ו באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ז באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ח באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 44 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ט באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 45 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ל׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · א׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ב׳ באדר ב׳ תשע״ט

דילוג לתוכן