» התנ”ך היומי – משלי
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


משלי פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ט"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ט"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק י"ט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כ"א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כ"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כ"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כ"ה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כ"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כ"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כ"ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כ"ט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ל"א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

דילוג לתוכן