התנ"ך היומי - עזרא - ישיבת הגולן

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


עזרא פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - עזרא · כ״ה בתמוז תש״פ

עזרא פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - עזרא · כ״ה בתמוז תש״פ

עזרא פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - עזרא · כ״ו בתמוז תש״פ

עזרא פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - עזרא · כ״ז בתמוז תש״פ

עזרא פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - עזרא · כ״ח בתמוז תש״פ

עזרא פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - עזרא · א׳ באב תש״פ

עזרא פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - עזרא · א׳ באב תש״פ

עזרא פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - עזרא · ג׳ באב תש״פ

עזרא פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - עזרא · ה׳ באב תש״פ

עזרא פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - עזרא · ה׳ באב תש״פ

דילוג לתוכן