» התנ"ך היומי – עמוס
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


עמוס פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - עמוס · כ״ה באלול תשע״ט

עמוס פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - עמוס · כ״ו באלול תשע״ט

עמוס פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - עמוס · כ״ז באלול תשע״ט

עמוס פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - עמוס · כ״ח באלול תשע״ט

עמוס פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - עמוס · כ״ט באלול תשע״ט

עמוס פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - עמוס · ב׳ בתשרי תש״פ

עמוס פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - עמוס · ג׳ בתשרי תש״פ

עמוס פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - עמוס · ד׳ בתשרי תש״פ

עמוס פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - עמוס · ה׳ בתשרי תש״פ

דילוג לתוכן