» התנ"ך היומי – קהלת
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


קהלת פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · ג׳ בתשרי תשפ״א

קהלת פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · ד׳ בתשרי תשפ״א

קהלת פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · ה׳ בתשרי תשפ״א

קהלת פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · ו׳ בתשרי תשפ״א

קהלת פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · ז׳ בתשרי תשפ״א

קהלת פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · ח׳ בתשרי תשפ״א

קהלת פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · ט׳ בתשרי תשפ״א

קהלת פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · י׳ בתשרי תשפ״א

קהלת פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · י״א בתשרי תשפ״א

קהלת פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · י״ב בתשרי תשפ״א

קהלת פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · י״ג בתשרי תשפ״א

קהלת פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - קהלת · י״ד בתשרי תשפ״א

דילוג לתוכן