» התנ"ך היומי – שמואל
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


שמואל א' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ׳ בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״א בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ב בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ג בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ד בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ה בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ו בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ז בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ח בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ט בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · ל׳ בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״א בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ב בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ג בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ד בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · ט״ו בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · ט״ז בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ז בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ח בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ט בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״א בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ב בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ג בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ד בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ה בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ו בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ז בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ח בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · כ״ט בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 51 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״א בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 52 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ב בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 53 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ג בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 54 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ד בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 55 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · ט״ו בשבט תשע״ט

דילוג לתוכן