התנ"ך היומי - שמות - ישיבת הגולן

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


שמות פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ד בטבת תשפ״א

שמות פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ז בטבת תשפ״א

שמות פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ז בטבת תשפ״א

שמות פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ז בטבת תשפ״א

שמות פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ז בטבת תשפ״א

שמות פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ט בטבת תשפ״א

שמות פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ׳ בטבת תשפ״א

שמות פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ׳ בטבת תשפ״א

שמות פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ״ב בטבת תשפ״א

שמות פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ״ב בטבת תשפ״א

שמות פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ״ז בטבת תשפ״א

שמות פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ״ז בטבת תשפ״א

שמות פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ״ז בטבת תשפ״א

שמות פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ״ז בטבת תשפ״א

שמות פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ב׳ בשבט תשפ״א

שמות פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ב׳ בשבט תשפ״א

שמות פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ב׳ בשבט תשפ״א

שמות פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ב׳ בשבט תשפ״א

שמות פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ב׳ בשבט תשפ״א

שמות פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ה׳ בשבט תשפ״א

שמות פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ה׳ בשבט תשפ״א

שמות פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ז׳ בשבט תשפ״א

שמות פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ז׳ בשבט תשפ״א

שמות פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״א בשבט תשפ״א

שמות פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״א בשבט תשפ״א

שמות פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״א בשבט תשפ״א

שמות פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״א בשבט תשפ״א

שמות פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ד בשבט תשפ״א

שמות פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ד בשבט תשפ״א

שמות פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ד בשבט תשפ״א

שמות פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ד בשבט תשפ״א

שמות פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ט״ו בשבט תשפ״א

שמות פרק לג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ט בשבט תשפ״א

שמות פרק לד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ט בשבט תשפ״א

שמות פרק לה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ט בשבט תשפ״א

שמות פרק לו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ט בשבט תשפ״א

שמות פרק לז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ״ד בשבט תשפ״א

שמות פרק לח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ״ד בשבט תשפ״א

שמות פרק לט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ״ד בשבט תשפ״א

שמות פרק מ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · כ״ד בשבט תשפ״א

דילוג לתוכן