חמש דקות של תפילה - ישיבת הגולן

הרב שי וינטר

ר"מ שיעור א'


הרב שי וינטר נולד בחיפה ולמד בישיבה התיכונית יבנה בעיר. בשנת תשמ"ט הרב התחיל ללמוד בישיבת הגולן והתגייס לשריון במסגרת ההסדר. בשנת תשנ"ו התחיל הרב ללמוד בכולל 'ארץ חמדה'. ובשנת תשס"א חזר לישיבה בתפקיד ר"מ לבקשת הרב שוגרמן.

התפילה - קריאה בשם ד'

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה חמש דקות של תפילה · א׳ בכסלו תשפ״ב

חסד א - ל כל היום

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה חמש דקות של תפילה · ז׳ בכסלו תשפ״ב

ולפני ד' ישפוך שיחו

הרב שי וינטר · שיעור 9 בסדרה חמש דקות של תפילה · י׳ בכסלו תשפ״ב

מעלותיה של ה'שיחה'

הרב שי וינטר · שיעור 10 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בכסלו תשפ״ב

הזהירות הנצרכת ב'שיחה'

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב בכסלו תשפ״ב

התפילה - מהפכה של ממש

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז בכסלו תשפ״ב

תכלית התפילה - התפילה!

הרב שי וינטר · שיעור 17 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט בכסלו תשפ״ב

שעת צלותא - שעת קרבא

הרב שי וינטר · שיעור 20 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב בכסלו תשפ״ב

חנוכה (ה) - חוקי רצונך

הרב שי וינטר · שיעור 25 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ח בכסלו תשפ״ב

ניתוב רגשות לתפילה

הרב שי וינטר · שיעור 32 בסדרה חמש דקות של תפילה · ו׳ בטבת תשפ״ב

התפילה - עבודה

הרב שי וינטר · שיעור 33 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ בטבת תשפ״ב

'בכל לבבכם'

הרב שי וינטר · שיעור 34 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט׳ בטבת תשפ״ב

עת התפילה - לב הזמן

הרב שי וינטר · שיעור 37 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב בטבת תשפ״ב

'לא בתפילה פדיתי אותם?'

הרב שי וינטר · שיעור 40 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בטבת תשפ״ב

הצעקה הרצויה

הרב שי וינטר · שיעור 43 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט בטבת תשפ״ב

'שועתם ישמע ויושיעם'

הרב שי וינטר · שיעור 46 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג בטבת תשפ״ב

כלות הנפש

הרב שי וינטר · שיעור 47 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד בטבת תשפ״ב

'מנין שהקב"ה מתפלל?'

הרב שי וינטר · שיעור 51 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט בטבת תשפ״ב

שלושה עולמות בתפילה

הרב שי וינטר · שיעור 57 בסדרה חמש דקות של תפילה · ז׳ בשבט תשפ״ב

ותתפלל על ד'

הרב שי וינטר · שיעור 59 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט׳ בשבט תשפ״ב

אחדות המדרגות

הרב שי וינטר · שיעור 61 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בשבט תשפ״ב

ויהי ידיו אמונה

הרב שי וינטר · שיעור 63 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ד בשבט תשפ״ב

אז ירננו עצי היער

הרב שי וינטר · שיעור 64 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ו בשבט תשפ״ב

כיוון הרגליים - ככהנים

הרב שי וינטר · שיעור 68 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט בשבט תשפ״ב

תפילה בתודעה של מלאך

הרב שי וינטר · שיעור 69 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״א בשבט תשפ״ב

עשה רצונו כרצונך

הרב שי וינטר · שיעור 70 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב בשבט תשפ״ב

הרצון הפועל

הרב שי וינטר · שיעור 71 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג בשבט תשפ״ב

ומשביע לכל חי - רצון

הרב שי וינטר · שיעור 72 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד בשבט תשפ״ב

יהי רצון מלפניך

הרב שי וינטר · שיעור 73 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בשבט תשפ״ב

רעוא דרעוין

הרב שי וינטר · שיעור 74 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ו בשבט תשפ״ב

מקביל פני אביו כל יום

הרב שי וינטר · שיעור 75 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ח בשבט תשפ״ב

עומק נוסח התפילה

הרב שי וינטר · שיעור 76 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט בשבט תשפ״ב

לחדש בה דבר

הרב שי וינטר · שיעור 79 בסדרה חמש דקות של תפילה · ב׳ באדר א׳ תשפ״ב

שבת היא מלזעוק

הרב שי וינטר · שיעור 80 בסדרה חמש דקות של תפילה · ג׳ באדר א׳ תשפ״ב

דיבורי אמת ושלות נפש

הרב שי וינטר · שיעור 82 בסדרה חמש דקות של תפילה · ו׳ באדר א׳ תשפ״ב

שירו ל - ד' שיר חדש

הרב שי וינטר · שיעור 84 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ באדר א׳ תשפ״ב

השבת - בחינת אהבה

הרב שי וינטר · שיעור 86 בסדרה חמש דקות של תפילה · י׳ באדר א׳ תשפ״ב

אהבתו יתברך - בעומק לבבנו

הרב שי וינטר · שיעור 87 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב באדר א׳ תשפ״ב

דיבורי אהבה מעוררים אהבה

הרב שי וינטר · שיעור 88 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ג באדר א׳ תשפ״ב

התבוננות בחכמתו יתברך

הרב שי וינטר · שיעור 89 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ד באדר א׳ תשפ״ב

התבוננות בטוב האלוקי

הרב שי וינטר · שיעור 90 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ו באדר א׳ תשפ״ב

ונזכיר שמך מלכנו

הרב שי וינטר · שיעור 91 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז באדר א׳ תשפ״ב

תחינה וחילוי

הרב שי וינטר · שיעור 93 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט באדר א׳ תשפ״ב

לשתף עצמו עם הציבור

הרב שי וינטר · שיעור 95 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״א באדר א׳ תשפ״ב

קישור היחיד לכלל

הרב שי וינטר · שיעור 96 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב באדר א׳ תשפ״ב

תפילת הציבור נשמעת תמיד

הרב שי וינטר · שיעור 97 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג באדר א׳ תשפ״ב

פרשת שקלים ותפילה בציבור

הרב שי וינטר · שיעור 98 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד באדר א׳ תשפ״ב

'בית תפלה יקרא לכל העמים'

הרב שי וינטר · שיעור 100 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז באדר א׳ תשפ״ב

ד' אלוקינו - ד' אחד

הרב שי וינטר · שיעור 101 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט באדר א׳ תשפ״ב

מלך העולם

הרב שי וינטר · שיעור 102 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט באדר א׳ תשפ״ב

ויהי נעם ד' אלוקינו עלינו

הרב שי וינטר · שיעור 104 בסדרה חמש דקות של תפילה · א׳ באדר ב׳ תשפ״ב

בית שיש בו חלונות

הרב שי וינטר · שיעור 105 בסדרה חמש דקות של תפילה · ג׳ באדר ב׳ תשפ״ב

תפילה נוכח המקדש

הרב שי וינטר · שיעור 107 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א באדר ב׳ תשפ״ב

השמחה - עבודה גדולה היא

הרב שי וינטר · שיעור 108 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א באדר ב׳ תשפ״ב

השמחה - במחיית עמלק שבלב

הרב שי וינטר · שיעור 110 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א באדר ב׳ תשפ״ב

דברי הצומות וזעקתם

הרב שי וינטר · שיעור 111 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א באדר ב׳ תשפ״ב

תפילות מרדכי ואסתר

הרב שי וינטר · שיעור 112 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א באדר ב׳ תשפ״ב

ואתה קדוש יושב תהלות ישראל

הרב שי וינטר · שיעור 113 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז באדר ב׳ תשפ״ב

זעקה והלל

הרב שי וינטר · שיעור 114 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז באדר ב׳ תשפ״ב

תפילה בפורים

הרב שי וינטר · שיעור 115 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז באדר ב׳ תשפ״ב

מצוות צריכות כוונה

הרב שי וינטר · שיעור 117 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט באדר ב׳ תשפ״ב

דע לפני מי אתה עומד

הרב שי וינטר · שיעור 119 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט באדר ב׳ תשפ״ב

כוונה בתפילה - הלכה למעשה

הרב שי וינטר · שיעור 121 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״א באדר ב׳ תשפ״ב

כל בית ישראל יבכו את השרפה

הרב שי וינטר · שיעור 122 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב באדר ב׳ תשפ״ב

שמע קולנו

הרב שי וינטר · שיעור 123 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד באדר ב׳ תשפ״ב

עמידת המדבר לפני בוראו

הרב שי וינטר · שיעור 124 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה באדר ב׳ תשפ״ב

תפילת לחש

הרב שי וינטר · שיעור 125 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז באדר ב׳ תשפ״ב

מהנפש אל הנשמה

הרב שי וינטר · שיעור 126 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז באדר ב׳ תשפ״ב

תחילה וראש לפדיון נפשנו

הרב שי וינטר · שיעור 128 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט באדר ב׳ תשפ״ב

לבער את החמץ הפנימי

הרב שי וינטר · שיעור 136 בסדרה חמש דקות של תפילה · י׳ בניסן תשפ״ב

כי לעולם חסדו

הרב שי וינטר · שיעור 140 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בניסן תשפ״ב

שירה משולשת על שפת הים

הרב שי וינטר · שיעור 145 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ׳ בניסן תשפ״ב

היום - אם בקולו תשמעו

הרב שי וינטר · שיעור 146 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג בניסן תשפ״ב

היום - יום

הרב שי וינטר · שיעור 147 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד בניסן תשפ״ב

בשרו מיום אל יום ישועתו

הרב שי וינטר · שיעור 148 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בניסן תשפ״ב

יום יום יעמס לנו

הרב שי וינטר · שיעור 149 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ו בניסן תשפ״ב

יהא שמיה רבא מברך

הרב שי וינטר · שיעור 150 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז בניסן תשפ״ב

ובשירי דוד עבדך

הרב שי וינטר · שיעור 152 בסדרה חמש דקות של תפילה · ל׳ בניסן תשפ״ב

תושבחתא ונחמתא

הרב שי וינטר · שיעור 154 בסדרה חמש דקות של תפילה · ב׳ באייר תשפ״ב

קדיש לחללי ארץ ישראל

הרב שי וינטר · שיעור 155 בסדרה חמש דקות של תפילה · ג׳ באייר תשפ״ב

עולת נדבה ותפילה

הרב שי וינטר · שיעור 157 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באייר תשפ״ב

טוב מעט בכוונה

הרב שי וינטר · שיעור 164 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ד באייר תשפ״ב

חידושים

הרב שי וינטר · שיעור 165 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ו באייר תשפ״ב

מה אתה צריך?

הרב שי וינטר · שיעור 166 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז באייר תשפ״ב

כל עצמותי תאמרנה

הרב שי וינטר · שיעור 167 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז באייר תשפ״ב

מציל עצמו ממים הזדונים

הרב שי וינטר · שיעור 169 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט באייר תשפ״ב

כמי שהוא מונה מעות

הרב שי וינטר · שיעור 170 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״א באייר תשפ״ב

תפילה על התפילה

הרב שי וינטר · שיעור 172 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג באייר תשפ״ב

יסיח דעתו מהן

הרב שי וינטר · שיעור 173 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד באייר תשפ״ב

יעביר ימינו על מצחו

הרב שי וינטר · שיעור 174 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה באייר תשפ״ב

המתפלל והסובבים אותו

הרב שי וינטר · שיעור 175 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ו באייר תשפ״ב

תל שכל פיות פונים בו

הרב שי וינטר · שיעור 176 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ח באייר תשפ״ב

לעשות מהתורות תפילות

הרב שי וינטר · שיעור 180 בסדרה חמש דקות של תפילה · ג׳ בסיון תשפ״ב

והאר עינינו בתורתך

הרב שי וינטר · שיעור 181 בסדרה חמש דקות של תפילה · ד׳ בסיון תשפ״ב

נפש האדם - נפש אחת

הרב שי וינטר · שיעור 182 בסדרה חמש דקות של תפילה · ז׳ בסיון תשפ״ב

מדברת על ליבה

הרב שי וינטר · שיעור 183 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ בסיון תשפ״ב

כדי שיכוונו את לבם

הרב שי וינטר · שיעור 185 בסדרה חמש דקות של תפילה · י׳ בסיון תשפ״ב

תפילת ישרים רצונו

הרב שי וינטר · שיעור 186 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בסיון תשפ״ב

כמה קצרן הוא זה

הרב שי וינטר · שיעור 187 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ג בסיון תשפ״ב

והושיעה לבן אמתך

הרב שי וינטר · שיעור 189 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בסיון תשפ״ב

עבודת ההתבוננות בתפילה

הרב שי וינטר · שיעור 190 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בסיון תשפ״ב

דע את אלוקי אביך ועבדהו

הרב שי וינטר · שיעור 191 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז בסיון תשפ״ב

על דבר כבוד שמך

הרב שי וינטר · שיעור 192 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ח בסיון תשפ״ב

י-ה יושיעך מעצת מרגלים

הרב שי וינטר · שיעור 193 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ׳ בסיון תשפ״ב

עיני ולבי שם כל הימים

הרב שי וינטר · שיעור 195 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב בסיון תשפ״ב

איך לא התפלל עליהם?

הרב שי וינטר · שיעור 199 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז בסיון תשפ״ב

להטריח את הקב"ה?

הרב שי וינטר · שיעור 200 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ח בסיון תשפ״ב

ישמע מה שהוא מדבר בתפילה

הרב שי וינטר · שיעור 201 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט בסיון תשפ״ב

הריני מזמן את פי

הרב שי וינטר · שיעור 202 בסדרה חמש דקות של תפילה · ל׳ בסיון תשפ״ב

והטוב בעיניך עשה

הרב שי וינטר · שיעור 204 בסדרה חמש דקות של תפילה · ב׳ בתמוז תשפ״ב

אסור להתעקש בתפילתו

הרב שי וינטר · שיעור 205 בסדרה חמש דקות של תפילה · ד׳ בתמוז תשפ״ב

הקול - קול יעקב

הרב שי וינטר · שיעור 206 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ בתמוז תשפ״ב

צריך להאמין בעצמו

הרב שי וינטר · שיעור 209 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ בתמוז תשפ״ב

תפילה - שפיטת האמת

הרב שי וינטר · שיעור 216 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בתמוז תשפ״ב

פילול - תפילה בבחינת דין

הרב שי וינטר · שיעור 217 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ח בתמוז תשפ״ב

המדמה והשכלי

הרב שי וינטר · שיעור 219 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ׳ בתמוז תשפ״ב

שנים עשר אלף לתפילה

הרב שי וינטר · שיעור 222 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ו בתמוז תשפ״ב

באמת לאמיתו כן הוא

הרב שי וינטר · שיעור 225 בסדרה חמש דקות של תפילה · ד׳ באב תשפ״ב

היה להן לבקש רחמים

הרב שי וינטר · שיעור 228 בסדרה חמש דקות של תפילה · ד׳ באב תשפ״ב

תיקון רחל בחצות היום

הרב שי וינטר · שיעור 231 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

שבח בקשה והודאה

הרב שי וינטר · שיעור 237 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

הכרח השבח לפני הבקשה

הרב שי וינטר · שיעור 239 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

שנים שהם שלושה

הרב שי וינטר · שיעור 241 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

תיקון הכלי לקבל השפע

הרב שי וינטר · שיעור 242 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

זמירת המשחיתים

הרב שי וינטר · שיעור 243 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

מלמטה למעלה ובחזרה

הרב שי וינטר · שיעור 244 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

תפילה עושה מחצה

הרב שי וינטר · שיעור 246 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

מחוברים למגמה הכללית

הרב שי וינטר · שיעור 247 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

אבי"ע

הרב שי וינטר · שיעור 248 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

מתפעלים ומתרגשים

הרב שי וינטר · שיעור 255 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באלול תשפ״ב

סלח לנו מחל לנו כפר לנו

הרב שי וינטר · שיעור 258 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ באלול תשפ״ב

התבוננות שכלית עליונה

הרב שי וינטר · שיעור 259 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ באלול תשפ״ב

הקדמה לאמונת הייחוד

הרב שי וינטר · שיעור 261 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ו באלול תשפ״ב

איזהו בן העולם הבא?

הרב שי וינטר · שיעור 268 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ח באלול תשפ״ב

וידוי מצוות

הרב שי וינטר · שיעור 272 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג באלול תשפ״ב

לִפְנֵ֖י ד' אֱלֹקיכֶ֑ם

הרב שי וינטר · שיעור 276 בסדרה חמש דקות של תפילה · ז׳ בתשרי תשפ״ג

לפני הא-ל ברוך הוא

הרב שי וינטר · שיעור 282 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ בתשרי תשפ״ג

אנו רעייתך ואתה דודנו

הרב שי וינטר · שיעור 283 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב במרחשוון תשפ״ג

עָנָ֖נִי בַמֶּרְחָ֣ב יָֽ-הּ

הרב שי וינטר · שיעור 289 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב במרחשוון תשפ״ג

בהאי יומא בשפוון תליא

הרב שי וינטר · שיעור 290 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב במרחשוון תשפ״ג

שְׁמַ֤ע ד' ק֣וֹל יְהוּדָ֔ה

הרב שי וינטר · שיעור 292 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב במרחשוון תשפ״ג

רופא חולי עמו ישראל

הרב שי וינטר · שיעור 294 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב במרחשוון תשפ״ג

שערי דמעה לא ננעלו

הרב שי וינטר · שיעור 296 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב במרחשוון תשפ״ג

זמן כפרה לכל תולדותם

הרב שי וינטר · שיעור 299 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב במרחשוון תשפ״ג

צֹ֣הַר תַּעֲשֶׂ֣ה לַתֵּבָ֗ה

הרב שי וינטר · שיעור 301 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב במרחשוון תשפ״ג

שלושה צריכין רחמים... מלך טוב

הרב שי וינטר · שיעור 304 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ג במרחשוון תשפ״ג

לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות

הרב שי וינטר · שיעור 305 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ג במרחשוון תשפ״ג

כְּאִלּוּ עֲשָׂאוֹ בָּמָה

הרב שי וינטר · שיעור 306 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ג במרחשוון תשפ״ג

בך חותמין ואין חותמין בכולן

הרב שי וינטר · שיעור 307 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ג במרחשוון תשפ״ג

היה לך להתפלל על שנינו

הרב שי וינטר · שיעור 308 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ג במרחשוון תשפ״ג

קדושת הדיבור

הרב שי וינטר · שיעור 309 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ד במרחשוון תשפ״ג

גדול יום הגשמים

הרב שי וינטר · שיעור 310 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ד במרחשוון תשפ״ג

הותר הקשר הזה

הרב שי וינטר · שיעור 313 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ׳ במרחשוון תשפ״ג

להחדיר את האמת האלוקית

הרב שי וינטר · שיעור 314 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ׳ במרחשוון תשפ״ג

אֶחָד֙ הָיָ֣ה אַבְרָהָ֔ם

הרב שי וינטר · שיעור 315 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ׳ במרחשוון תשפ״ג

הוא נענה תחילה

הרב שי וינטר · שיעור 316 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג במרחשוון תשפ״ג

בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם

הרב שי וינטר · שיעור 317 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג במרחשוון תשפ״ג

אלוקי אברהם בעזרו

הרב שי וינטר · שיעור 318 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג במרחשוון תשפ״ג

כנגד שלוש פעמים שהיום משתנה

הרב שי וינטר · שיעור 320 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז במרחשוון תשפ״ג

גופו, ממונו ונפשו

הרב שי וינטר · שיעור 321 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז במרחשוון תשפ״ג

שלושה עניינים בפעולה המוסרית

הרב שי וינטר · שיעור 323 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט במרחשוון תשפ״ג

תפילת צדיקים

הרב שי וינטר · שיעור 328 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ בכסלו תשפ״ג

במקדש - לילה אחר היום

הרב שי וינטר · שיעור 331 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בכסלו תשפ״ג

תפילה והשתדלות

הרב שי וינטר · שיעור 333 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בכסלו תשפ״ג

לַחֲטֹף מַה שֶּׁאוּכַל

הרב שי וינטר · שיעור 335 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ג בכסלו תשפ״ג

יפה צעקה לאדם

הרב שי וינטר · שיעור 341 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״א בכסלו תשפ״ג

תוספת וריבוי ממש

הרב שי וינטר · שיעור 346 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט׳ בטבת תשפ״ג

לפנים משלוש מחיצות

הרב שי וינטר · שיעור 350 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז בטבת תשפ״ג

כעבד הנפטר מרבו

הרב שי וינטר · שיעור 352 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז בטבת תשפ״ג

סדר תפילת העמידה

הרב שי וינטר · שיעור 356 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז בטבת תשפ״ג

זה סדר עולם

הרב שי וינטר · שיעור 357 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג בטבת תשפ״ג

האבות הן הן המרכבה

הרב שי וינטר · שיעור 359 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט בטבת תשפ״ג

ישמח משה במתנת חלקו

הרב שי וינטר · שיעור 361 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט בטבת תשפ״ג

גאולת הדיבור

הרב שי וינטר · שיעור 362 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט בטבת תשפ״ג

הגדול הגבור והנורא

הרב שי וינטר · שיעור 363 בסדרה חמש דקות של תפילה · ב׳ בשבט תשפ״ג

שש כנגד שש

הרב שי וינטר · שיעור 365 בסדרה חמש דקות של תפילה · ד׳ בשבט תשפ״ג

גואל ישראל

הרב שי וינטר · שיעור 366 בסדרה חמש דקות של תפילה · ד׳ בשבט תשפ״ג

זו כנגד זו

הרב שי וינטר · שיעור 368 בסדרה חמש דקות של תפילה · ז׳ בשבט תשפ״ג

שְׁמַע קוֹלֵנוּ

הרב שי וינטר · שיעור 369 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ בשבט תשפ״ג

צעקה קצרה וצעקה ארוכה

הרב שי וינטר · שיעור 372 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז בשבט תשפ״ג

להגדיל שמו בעולם

הרב שי וינטר · שיעור 373 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג בשבט תשפ״ג

שאותך לבדך ביראה נעבוד

הרב שי וינטר · שיעור 374 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג בשבט תשפ״ג

מגעת במקום עליון וגבוה

הרב שי וינטר · שיעור 376 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג בשבט תשפ״ג

מניעת קיטרוגים

הרב שי וינטר · שיעור 377 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד בשבט תשפ״ג

סוד נפילת אפיים

הרב שי וינטר · שיעור 378 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בשבט תשפ״ג

שמחת ראשי חודשים

הרב שי וינטר · שיעור 381 בסדרה חמש דקות של תפילה · א׳ באדר תשפ״ג

עובדהו במקדשו

הרב שי וינטר · שיעור 383 בסדרה חמש דקות של תפילה · ד׳ באדר תשפ״ג

עלינו לשבח לאדון הכל

הרב שי וינטר · שיעור 386 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב באדר תשפ״ג

הקב"ה מצוי בבית הכנסת

הרב שי וינטר · שיעור 392 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בניסן תשפ״ג

תרומת הדשן והוצאתו

הרב שי וינטר · שיעור 396 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בניסן תשפ״ג

להיות כאיש אחד ממש

הרב שי וינטר · שיעור 399 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בניסן תשפ״ג

גאולת התפילה

הרב שי וינטר · שיעור 400 בסדרה חמש דקות של תפילה · ג׳ באייר תשפ״ג

יודיע צערו לרבים

הרב שי וינטר · שיעור 402 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט׳ באייר תשפ״ג

בכפרת דברים הכתוב מדבר

הרב שי וינטר · שיעור 404 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב באייר תשפ״ג

תאמין שיכולין לתקן

הרב שי וינטר · שיעור 405 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב באייר תשפ״ג

תפילה - רחמי היא

הרב שי וינטר · שיעור 406 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב באייר תשפ״ג

ביאורי תפילה - פתיחה

הרב שי וינטר · שיעור 407 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב באייר תשפ״ג

ד' שפתי תפתח

הרב שי וינטר · שיעור 408 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז באייר תשפ״ג

ברוך אתה ד'

הרב שי וינטר · שיעור 411 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג באייר תשפ״ג

להגדיל שמו הגדול

הרב שי וינטר · שיעור 412 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג באייר תשפ״ג

כוונת השמות

הרב שי וינטר · שיעור 415 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג באייר תשפ״ג

מנין שאומרים אבות?

הרב שי וינטר · שיעור 416 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז באייר תשפ״ג

בִּרְכַּת אַבְרָהָם

הרב שי וינטר · שיעור 417 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז באייר תשפ״ג

ברכה משולשת

הרב שי וינטר · שיעור 418 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז באייר תשפ״ג

גומל חסדים טובים

הרב שי וינטר · שיעור 419 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז באייר תשפ״ג

עוזר ומושיע ומגן

הרב שי וינטר · שיעור 422 בסדרה חמש דקות של תפילה · י׳ בסיון תשפ״ג

מגן אברהם

הרב שי וינטר · שיעור 423 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בסיון תשפ״ג

למען שמו באהבה

הרב שי וינטר · שיעור 424 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בתשרי תשפ״ד

זוהי גבורת גבורתו

הרב שי וינטר · שיעור 425 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בתשרי תשפ״ד

מפני שיורדים בגבורה

הרב שי וינטר · שיעור 426 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בתשרי תשפ״ד

מחיה מתים אתה

הרב שי וינטר · שיעור 427 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בתשרי תשפ״ד

ומי דומה לך

הרב שי וינטר · שיעור 428 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בתשרי תשפ״ד

נבדל ומרומם

הרב שי וינטר · שיעור 429 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בתשרי תשפ״ד

נורא וקדוש

הרב שי וינטר · שיעור 430 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בתשרי תשפ״ד

אם כבנים אם כעבדים

הרב שי וינטר · שיעור 431 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בתשרי תשפ״ד

חכמה, בינה ודעת

הרב שי וינטר · שיעור 435 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בניסן תשפ״ד

השיבנו אבינו לתורתך

הרב שי וינטר · שיעור 437 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בניסן תשפ״ד

וקרבנו מלכנו לעבודתך

הרב שי וינטר · שיעור 438 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בניסן תשפ״ד

והחזירנו בתשובה שלמה

הרב שי וינטר · שיעור 439 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בניסן תשפ״ד

בתשובה שלמה לפניך

הרב שי וינטר · שיעור 440 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז בניסן תשפ״ד

הרוצה בתשובה

הרב שי וינטר · שיעור 441 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז בניסן תשפ״ד

דילוג לתוכן