» חמש דקות של תפילה
logo

הרב שי וינטר

ר"מ שיעור ה'


הרב שי וינטר נולד בחיפה ולמד בישיבה התיכונית יבנה בעיר. בשנת תשמ"ט הרב התחיל ללמוד בישיבת הגולן והתגייס לשריון במסגרת ההסדר. בשנת תשנ"ו התחיל הרב ללמוד בכולל 'ארץ חמדה'. ובשנת תשס"א חזר לישיבה בתפקיד ר"מ לבקשת הרב שוגרמן.

חסד א - ל כל היום

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה חמש דקות של תפילה · ז׳ בכסלו תשפ״ב

ולפני ד' ישפוך שיחו

הרב שי וינטר · שיעור 9 בסדרה חמש דקות של תפילה · י׳ בכסלו תשפ״ב

מעלותיה של ה'שיחה'

הרב שי וינטר · שיעור 10 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בכסלו תשפ״ב

התפילה - מהפכה של ממש

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז בכסלו תשפ״ב

שעת צלותא - שעת קרבא

הרב שי וינטר · שיעור 20 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב בכסלו תשפ״ב

חנוכה (ה) - חוקי רצונך

הרב שי וינטר · שיעור 25 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ח בכסלו תשפ״ב

התפילה - עבודה

הרב שי וינטר · שיעור 33 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ בטבת תשפ״ב

'בכל לבבכם'

הרב שי וינטר · שיעור 34 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט׳ בטבת תשפ״ב

עת התפילה - לב הזמן

הרב שי וינטר · שיעור 37 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב בטבת תשפ״ב

הצעקה הרצויה

הרב שי וינטר · שיעור 43 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט בטבת תשפ״ב

כלות הנפש

הרב שי וינטר · שיעור 47 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד בטבת תשפ״ב

'מנין שהקב"ה מתפלל?'

הרב שי וינטר · שיעור 51 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט בטבת תשפ״ב

ותתפלל על ד'

הרב שי וינטר · שיעור 59 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט׳ בשבט תשפ״ב

אחדות המדרגות

הרב שי וינטר · שיעור 61 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בשבט תשפ״ב

ויהי ידיו אמונה

הרב שי וינטר · שיעור 63 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ד בשבט תשפ״ב

אז ירננו עצי היער

הרב שי וינטר · שיעור 64 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ו בשבט תשפ״ב

עשה רצונו כרצונך

הרב שי וינטר · שיעור 70 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב בשבט תשפ״ב

הרצון הפועל

הרב שי וינטר · שיעור 71 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג בשבט תשפ״ב

ומשביע לכל חי - רצון

הרב שי וינטר · שיעור 72 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד בשבט תשפ״ב

יהי רצון מלפניך

הרב שי וינטר · שיעור 73 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה בשבט תשפ״ב

רעוא דרעוין

הרב שי וינטר · שיעור 74 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ו בשבט תשפ״ב

עומק נוסח התפילה

הרב שי וינטר · שיעור 76 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט בשבט תשפ״ב

לחדש בה דבר

הרב שי וינטר · שיעור 79 בסדרה חמש דקות של תפילה · ב׳ באדר א׳ תשפ״ב

שבת היא מלזעוק

הרב שי וינטר · שיעור 80 בסדרה חמש דקות של תפילה · ג׳ באדר א׳ תשפ״ב

דיבורי אמת ושלות נפש

הרב שי וינטר · שיעור 82 בסדרה חמש דקות של תפילה · ו׳ באדר א׳ תשפ״ב

שירו ל - ד' שיר חדש

הרב שי וינטר · שיעור 84 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ באדר א׳ תשפ״ב

השבת - בחינת אהבה

הרב שי וינטר · שיעור 86 בסדרה חמש דקות של תפילה · י׳ באדר א׳ תשפ״ב

התבוננות בחכמתו יתברך

הרב שי וינטר · שיעור 89 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ד באדר א׳ תשפ״ב

התבוננות בטוב האלוקי

הרב שי וינטר · שיעור 90 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ו באדר א׳ תשפ״ב

ונזכיר שמך מלכנו

הרב שי וינטר · שיעור 91 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז באדר א׳ תשפ״ב

תחינה וחילוי

הרב שי וינטר · שיעור 93 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט באדר א׳ תשפ״ב

לשתף עצמו עם הציבור

הרב שי וינטר · שיעור 95 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״א באדר א׳ תשפ״ב

קישור היחיד לכלל

הרב שי וינטר · שיעור 96 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב באדר א׳ תשפ״ב

תפילת הציבור נשמעת תמיד

הרב שי וינטר · שיעור 97 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג באדר א׳ תשפ״ב

'בית תפלה יקרא לכל העמים'

הרב שי וינטר · שיעור 100 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז באדר א׳ תשפ״ב

ד' אלוקינו - ד' אחד

הרב שי וינטר · שיעור 101 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט באדר א׳ תשפ״ב

מלך העולם

הרב שי וינטר · שיעור 102 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט באדר א׳ תשפ״ב

בית שיש בו חלונות

הרב שי וינטר · שיעור 105 בסדרה חמש דקות של תפילה · ג׳ באדר ב׳ תשפ״ב

תפילה נוכח המקדש

הרב שי וינטר · שיעור 107 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א באדר ב׳ תשפ״ב

השמחה - עבודה גדולה היא

הרב שי וינטר · שיעור 108 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א באדר ב׳ תשפ״ב

השמחה - במחיית עמלק שבלב

הרב שי וינטר · שיעור 110 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א באדר ב׳ תשפ״ב

דברי הצומות וזעקתם

הרב שי וינטר · שיעור 111 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א באדר ב׳ תשפ״ב

תפילות מרדכי ואסתר

הרב שי וינטר · שיעור 112 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א באדר ב׳ תשפ״ב

זעקה והלל

הרב שי וינטר · שיעור 114 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז באדר ב׳ תשפ״ב

תפילה בפורים

הרב שי וינטר · שיעור 115 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז באדר ב׳ תשפ״ב

מצוות צריכות כוונה

הרב שי וינטר · שיעור 117 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט באדר ב׳ תשפ״ב

דע לפני מי אתה עומד

הרב שי וינטר · שיעור 119 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט באדר ב׳ תשפ״ב

שמע קולנו

הרב שי וינטר · שיעור 123 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד באדר ב׳ תשפ״ב

עמידת המדבר לפני בוראו

הרב שי וינטר · שיעור 124 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה באדר ב׳ תשפ״ב

תפילת לחש

הרב שי וינטר · שיעור 125 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז באדר ב׳ תשפ״ב

מהנפש אל הנשמה

הרב שי וינטר · שיעור 126 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז באדר ב׳ תשפ״ב

תחילה וראש לפדיון נפשנו

הרב שי וינטר · שיעור 128 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט באדר ב׳ תשפ״ב

לבער את החמץ הפנימי

הרב שי וינטר · שיעור 136 בסדרה חמש דקות של תפילה · י׳ בניסן תשפ״ב

כי לעולם חסדו

הרב שי וינטר · שיעור 140 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בניסן תשפ״ב

היום - אם בקולו תשמעו

הרב שי וינטר · שיעור 146 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג בניסן תשפ״ב

היום - יום

הרב שי וינטר · שיעור 147 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד בניסן תשפ״ב

יום יום יעמס לנו

הרב שי וינטר · שיעור 149 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ו בניסן תשפ״ב

יהא שמיה רבא מברך

הרב שי וינטר · שיעור 150 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז בניסן תשפ״ב

ובשירי דוד עבדך

הרב שי וינטר · שיעור 152 בסדרה חמש דקות של תפילה · ל׳ בניסן תשפ״ב

תושבחתא ונחמתא

הרב שי וינטר · שיעור 154 בסדרה חמש דקות של תפילה · ב׳ באייר תשפ״ב

קדיש לחללי ארץ ישראל

הרב שי וינטר · שיעור 155 בסדרה חמש דקות של תפילה · ג׳ באייר תשפ״ב

עולת נדבה ותפילה

הרב שי וינטר · שיעור 157 בסדרה חמש דקות של תפילה · ה׳ באייר תשפ״ב

טוב מעט בכוונה

הרב שי וינטר · שיעור 164 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ד באייר תשפ״ב

חידושים

הרב שי וינטר · שיעור 165 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ו באייר תשפ״ב

מה אתה צריך?

הרב שי וינטר · שיעור 166 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז באייר תשפ״ב

כל עצמותי תאמרנה

הרב שי וינטר · שיעור 167 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז באייר תשפ״ב

כמי שהוא מונה מעות

הרב שי וינטר · שיעור 170 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״א באייר תשפ״ב

תפילה על התפילה

הרב שי וינטר · שיעור 172 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג באייר תשפ״ב

יסיח דעתו מהן

הרב שי וינטר · שיעור 173 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד באייר תשפ״ב

יעביר ימינו על מצחו

הרב שי וינטר · שיעור 174 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ה באייר תשפ״ב

המתפלל והסובבים אותו

הרב שי וינטר · שיעור 175 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ו באייר תשפ״ב

תל שכל פיות פונים בו

הרב שי וינטר · שיעור 176 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ח באייר תשפ״ב

והאר עינינו בתורתך

הרב שי וינטר · שיעור 181 בסדרה חמש דקות של תפילה · ד׳ בסיון תשפ״ב

נפש האדם - נפש אחת

הרב שי וינטר · שיעור 182 בסדרה חמש דקות של תפילה · ז׳ בסיון תשפ״ב

מדברת על ליבה

הרב שי וינטר · שיעור 183 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ בסיון תשפ״ב

כדי שיכוונו את לבם

הרב שי וינטר · שיעור 185 בסדרה חמש דקות של תפילה · י׳ בסיון תשפ״ב

תפילת ישרים רצונו

הרב שי וינטר · שיעור 186 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בסיון תשפ״ב

כמה קצרן הוא זה

הרב שי וינטר · שיעור 187 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ג בסיון תשפ״ב

והושיעה לבן אמתך

הרב שי וינטר · שיעור 189 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ז בסיון תשפ״ב

על דבר כבוד שמך

הרב שי וינטר · שיעור 192 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ח בסיון תשפ״ב

עיני ולבי שם כל הימים

הרב שי וינטר · שיעור 195 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב בסיון תשפ״ב

איך לא התפלל עליהם?

הרב שי וינטר · שיעור 199 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ז בסיון תשפ״ב

להטריח את הקב"ה?

הרב שי וינטר · שיעור 200 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ח בסיון תשפ״ב

הריני מזמן את פי

הרב שי וינטר · שיעור 202 בסדרה חמש דקות של תפילה · ל׳ בסיון תשפ״ב

דילוג לתוכן