» חמש דקות של תפילה

הרב שי וינטר

ר"מ שיעור ה'


הרב שי וינטר נולד בחיפה ולמד בישיבה התיכונית יבנה בעיר. בשנת תשמ"ט הרב התחיל ללמוד בישיבת הגולן והתגייס לשריון במסגרת ההסדר. בשנת תשנ"ו התחיל הרב ללמוד בכולל 'ארץ חמדה'. ובשנת תשס"א חזר לישיבה בתפקיד ר"מ לבקשת הרב שוגרמן.

חסד א - ל כל היום

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה חמש דקות של תפילה · ז׳ בכסלו תשפ״ב

ולפני ד' ישפוך שיחו

הרב שי וינטר · שיעור 9 בסדרה חמש דקות של תפילה · י׳ בכסלו תשפ״ב

מעלותיה של ה'שיחה'

הרב שי וינטר · שיעור 10 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בכסלו תשפ״ב

התפילה - מהפכה של ממש

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ז בכסלו תשפ״ב

שעת צלותא - שעת קרבא

הרב שי וינטר · שיעור 20 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב בכסלו תשפ״ב

חנוכה (ה) - חוקי רצונך

הרב שי וינטר · שיעור 25 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ח בכסלו תשפ״ב

התפילה - עבודה

הרב שי וינטר · שיעור 33 בסדרה חמש דקות של תפילה · ח׳ בטבת תשפ״ב

'בכל לבבכם'

הרב שי וינטר · שיעור 34 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט׳ בטבת תשפ״ב

עת התפילה - לב הזמן

הרב שי וינטר · שיעור 37 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ב בטבת תשפ״ב

הצעקה הרצויה

הרב שי וינטר · שיעור 43 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ט בטבת תשפ״ב

כלות הנפש

הרב שי וינטר · שיעור 47 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד בטבת תשפ״ב

'מנין שהקב"ה מתפלל?'

הרב שי וינטר · שיעור 51 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ט בטבת תשפ״ב

ותתפלל על ד'

הרב שי וינטר · שיעור 59 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט׳ בשבט תשפ״ב

אחדות המדרגות

הרב שי וינטר · שיעור 61 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״א בשבט תשפ״ב

ויהי ידיו אמונה

הרב שי וינטר · שיעור 63 בסדרה חמש דקות של תפילה · י״ד בשבט תשפ״ב

אז ירננו עצי היער

הרב שי וינטר · שיעור 64 בסדרה חמש דקות של תפילה · ט״ו בשבט תשפ״ב

עשה רצונו כרצונך

הרב שי וינטר · שיעור 70 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ב בשבט תשפ״ב

הרצון הפועל

הרב שי וינטר · שיעור 71 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ג בשבט תשפ״ב

ומשביע לכל חי - רצון

הרב שי וינטר · שיעור 72 בסדרה חמש דקות של תפילה · כ״ד בשבט תשפ״ב