» ספר שופטים
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ד'


שופטים פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה ספר שופטים · כ״ב באלול תשפ״א

שופטים פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה ספר שופטים · כ׳ במרחשון תשפ״ב

שופטים פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה ספר שופטים · כ״ה במרחשון תשפ״ב

שופטים פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה ספר שופטים · ד׳ בכסלו תשפ״ב

שופטים פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה ספר שופטים · י״ח בכסלו תשפ״ב

שופטים פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה ספר שופטים · כ״ו בכסלו תשפ״ב

שופטים פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה ספר שופטים · ט׳ בטבת תשפ״ב

שופטים פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה ספר שופטים · ג׳ בשבט תשפ״ב

שופטים פרק י"א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה ספר שופטים · ח׳ בשבט תשפ״ב

שופטים פרק י"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה ספר שופטים · ח׳ באדר א׳ תשפ״ב

שופטים פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה ספר שופטים · כ״א באדר א׳ תשפ״ב

שופטים פרק י"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה ספר שופטים · ג׳ באדר ב׳ תשפ״ב

שופטים פרק ט"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה ספר שופטים · י״ט באדר ב׳ תשפ״ב

שופטים פרק ט"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה ספר שופטים · כ״ד באדר ב׳ תשפ״ב

שופטים פרק י"ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה ספר שופטים · כ״ה בסיון תשפ״ב

דילוג לתוכן