» ספר שופטים

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


שופטים פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה ספר שופטים · כ״ב באלול תשפ״א