ספר שמואל - ישיבת הגולן

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


מבוא לספר שמואל

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה ספר שמואל · ט׳ באלול תשע״ד

שמואל א פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה ספר שמואל · ט״ז באלול תשע״ד

שמואל א פרקים ב'-ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה ספר שמואל · כ״ו באלול תשע״ד

שמואל פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה ספר שמואל · ג׳ במרחשוון תשע״ה

שמואל פרקים ה'-ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה ספר שמואל · כ״ב במרחשוון תשע״ה

שמואל פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה ספר שמואל · א׳ בכסלו תשע״ה

שמואל פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה ספר שמואל · ט״ו בכסלו תשע״ה

שמואל פרקים י"א-י"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה ספר שמואל · כ״א בכסלו תשע״ה

שמואל פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה ספר שמואל · ה׳ בטבת תשע״ה

שמואל א פרק י"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה ספר שמואל · י״ב בטבת תשע״ה

שמואל פרק ט"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה ספר שמואל · כ״ו בטבת תשע״ה

שמואל פרק ט"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה ספר שמואל · ו׳ בשבט תשע״ה

שמואל א פרק י"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בשבט תשע״ה

שמואל פרק י"ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה ספר שמואל · ז׳ באייר תשע״ה

שמואל פרק י"ט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה ספר שמואל · י״ד באייר תשע״ה

שמואל פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה ספר שמואל · כ׳ בסיון תשע״ה

שמואל פרקים כ"א-כ"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בסיון תשע״ה

שמואל פרקים כ''ג-כ"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה ספר שמואל · י״ח בתמוז תשע״ה

שמואל פרק כ"ה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה ספר שמואל · כ״ו בתמוז תשע״ה

שמואל פרק כ"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה ספר שמואל · א׳ באב תשע״ה

שמואל א - פרקים כ''ז-ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה ספר שמואל · י׳ באלול תשע״ה

שמואל- פרקים כט ו-לא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה ספר שמואל · כ״ט באלול תשע״ה

שמואל ב' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה ספר שמואל · ד׳ בתשרי תשע״ו

שמואל ב' פרק ב'-ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה ספר שמואל · י״ג במרחשוון תשע״ו

שמואל ב' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה ספר שמואל · י״ג במרחשוון תשע״ו

שמואל ב' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה ספר שמואל · כ״ו במרחשוון תשע״ו

שמואל ב' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה ספר שמואל · ה׳ בכסלו תשע״ו

שמואל ב' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה ספר שמואל · כ״ו בכסלו תשע״ו

שמואל ב' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה ספר שמואל · ט׳ בטבת תשע״ו

שמואל ב' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה ספר שמואל · ט״ז בטבת תשע״ו

שמואל ב פרקים ט-י

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה ספר שמואל · כ״ז בטבת תשע״ו

ספר שמואל ב פרק יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בשבט תשע״ו

שמואל ב' פרק יד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה ספר שמואל · י״ז באדר א׳ תשע״ו

שמואל ב פרק טו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה ספר שמואל · כ״ב באדר ב׳ תשע״ו

שמואל ב פרק טז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה ספר שמואל · י״ג באייר תשע״ו

פרק י''ח - מרד אבשלום

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה ספר שמואל · כ״א בסיון תשע״ו

ספר שמואל ב פרק יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בשבט תשע״ו

שמואל ב - פרק י"ט - כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה ספר שמואל · כ״ז בסיון תשע״ו

שמואל ב - פרק כא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה ספר שמואל · י״א בתמוז תשע״ו

שמואל ב - פרק כא - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה ספר שמואל · ט׳ באלול תשע״ו

שמואל ב פרק כב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 44 בסדרה ספר שמואל · כ״ג באלול תשע״ו

שמואל ב' - פרק כג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 45 בסדרה ספר שמואל · ד׳ בתשרי תשע״ז

שמואל ב' - פרק כד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה ספר שמואל · ז׳ בכסלו תשע״ז

דילוג לתוכן