עבודת ד' במעגלי השנה והנפש - ישיבת הגולן

הרב שי וינטר

ר"מ שיעור א'


הרב שי וינטר נולד בחיפה ולמד בישיבה התיכונית יבנה בעיר. בשנת תשמ"ט הרב התחיל ללמוד בישיבת הגולן והתגייס לשריון במסגרת ההסדר. בשנת תשנ"ו התחיל הרב ללמוד בכולל 'ארץ חמדה'. ובשנת תשס"א חזר לישיבה בתפקיד ר"מ לבקשת הרב שוגרמן.

חרטה חלק א'

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה עבודת ד' במעגלי השנה והנפש · ח׳ בסיון תשפ״ב

חרטה חלק ב'

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה עבודת ד' במעגלי השנה והנפש · ח׳ בסיון תשפ״ב

חרטה חלק ג'

הרב שי וינטר · שיעור 3 בסדרה עבודת ד' במעגלי השנה והנפש · ח׳ בסיון תשפ״ב

הקשבה

הרב שי וינטר · שיעור 4 בסדרה עבודת ד' במעגלי השנה והנפש · ח׳ בסיון תשפ״ב

מבוא לדיבור

הרב שי וינטר · שיעור 5 בסדרה עבודת ד' במעגלי השנה והנפש · ח׳ בסיון תשפ״ב

עבודת השמחה

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה עבודת ד' במעגלי השנה והנפש · ח׳ בסיון תשפ״ב

אבי"ע רננות

הרב שי וינטר · שיעור 12 בסדרה עבודת ד' במעגלי השנה והנפש · ח׳ בסיון תשפ״ב

ברכת שים שלום

הרב שי וינטר · שיעור 13 בסדרה עבודת ד' במעגלי השנה והנפש · ח׳ בסיון תשפ״ב

מזמור לתודה

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה עבודת ד' במעגלי השנה והנפש · ח׳ בסיון תשפ״ב

דילוג לתוכן