עזרא ונחמיה - ישיבת הגולן

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


עזרא - הקדמה ופרק א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה עזרא ונחמיה · ב׳ במרחשוון תשע״ג

עזרא - פרק ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה עזרא ונחמיה · ט׳ במרחשוון תשע״ג

עזרא - פרק ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה עזרא ונחמיה · כ׳ במרחשוון תשע״ג

עזרא - פרק ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה עזרא ונחמיה · ה׳ בכסלו תשע״ג

עזרא - פרק ה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה עזרא ונחמיה · ח׳ בכסלו תשע״ג

עזרא - פרק ה ופרק ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה עזרא ונחמיה · ז׳ בטבת תשע״ג

עזרא - פרק ז ופרק ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה עזרא ונחמיה · ט״ו בטבת תשע״ג

עזרא - פרק ט ופרק י

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה עזרא ונחמיה · כ״ח בטבת תשע״ג

נחמיה - פרק א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה עזרא ונחמיה · י״ג בשבט תשע״ג

נחמיה - פרקים ב-ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה עזרא ונחמיה · כ׳ בשבט תשע״ג

נחמיה - פרק ה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה עזרא ונחמיה · כ״ז בשבט תשע״ג

נחמיה - פרק ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה עזרא ונחמיה · י״א באדר תשע״ג

נחמיה - פרק ט ופרק י

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה עזרא ונחמיה · כ״ה באדר תשע״ג

נחמיה - פרק יא ופרק יב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה עזרא ונחמיה · כ״ט באייר תשע״ג

נחמיה - סיום

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה עזרא ונחמיה · י״ד בסיון תשע״ג

דילוג לתוכן