» ערכיותה של השבת

הרב אהרן איזנטל

רב היישוב חספין