» שיעורים כלליים במסכת בבא בתרא

הרב משה לסקר

מגיד השיעור הכללי