» שיעורים כללים במסכת שבועות

הרב משה לסקר

מגיד השיעור הכללי