» שיעורים כללים בעיון- מסכת ברכות

הרב משה לסקר

מגיד השיעור הכללי