» שיעור כללי – מסכת שבועות

הרב משה לסקר

מגיד השיעור הכללי