» ביאור לאגדות פרק "חלק"

הרב אהרון איזנטל

רב היישוב חספין