» בית מדרש גולני


פרשת לך לך

הרב מנשה וינר · שיעור 1 בסדרה בית מדרש גולני · י״ג במרחשון תשע״ו

נקמה

הרב יגאל אריאל · שיעור 2 בסדרה בית מדרש גולני · י״ג במרחשון תשע״ו

פרשת וירא

הרב מנשה וינר · שיעור 3 בסדרה בית מדרש גולני · כ׳ במרחשון תשע״ו

פרשת חיי שרה

הרב עמוס בדש · שיעור 4 בסדרה בית מדרש גולני · ל׳ במרחשון תשע״ו

פרשת תולדות

הרב מנשה וינר · שיעור 5 בסדרה בית מדרש גולני · ל׳ במרחשון תשע״ו

פרשת ויצא

הרב עמוס בדש · שיעור 6 בסדרה בית מדרש גולני · ז׳ בכסלו תשע״ו

פרשת וישלח

הרב מנשה וינר · שיעור 8 בסדרה בית מדרש גולני · י״ד בכסלו תשע״ו

דרישת המקדש

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 9 בסדרה בית מדרש גולני · י״ח בכסלו תשע״ו

פרשת וישב

הרב עמוס בדש · שיעור 10 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ד בכסלו תשע״ו

פרשת ויגש

הרב מנשה וינר · שיעור 11 בסדרה בית מדרש גולני · ט׳ בטבת תשע״ו

פרשת ויחי

הרב מנשה וינר · שיעור 13 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ג בטבת תשע״ו

פרשת וארא

הרב עמוס בדש · שיעור 14 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ה בטבת תשע״ו

פרשת בא

הרב מנשה וינר · שיעור 15 בסדרה בית מדרש גולני · ג׳ בשבט תשע״ו

פרשת בשלח

הרב עמוס בדש · שיעור 16 בסדרה בית מדרש גולני · ט״ו בשבט תשע״ו

פרשת יתרו

הרב מנשה וינר · שיעור 17 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ב בשבט תשע״ו

פרשת משפטים- משפט המלך

הרב עמוס בדש · שיעור 18 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ד בשבט תשע״ו

פירות ארצנו

פרופסור זהר עמר · שיעור 19 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ד בשבט תשע״ו

פרשת תרומה

הרב מנשה וינר · שיעור 20 בסדרה בית מדרש גולני · ב׳ באדר א׳ תשע״ו

פרשת כי תישא

הרב מנשה וינר · שיעור 22 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר א׳ תשע״ו

מגילת אסתר

הרב מנשה וינר · שיעור 26 בסדרה בית מדרש גולני · ה׳ באדר ב׳ תשע״ו

מלחמה בעמלק

הרב מנשה וינר · שיעור 27 בסדרה בית מדרש גולני · י״ג באדר ב׳ תשע״ו

מועד צאתך ממצרים

הרב מנשה וינר · שיעור 29 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו

פסח, חנוכה וחינוך

הרב יצחק בן פזי · שיעור 30 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו

ברכת ביטול חמץ

הרב אורי סדן · שיעור 31 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו

פרשת משפטים- משפט המלך

הרב עמוס בדש · שיעור 32 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ד בשבט תשע״ו

פירות ארצנו

שיעור 33 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ד בשבט תשע״ו