» הפרק היומי במשנה
logo

הרב עודד שוגרמן

ר"מ חסידות ומשנה


ברכות פרק ב'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 1 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״ד באדר ב׳ תשפ״ב

ברכות פרק ג'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 2 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״ה באדר ב׳ תשפ״ב

ברכות פרק ד'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 3 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״ז באדר ב׳ תשפ״ב

ברכות פרק ה'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 4 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״ז באדר ב׳ תשפ״ב

ברכות פרק ו'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 5 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״ט באדר ב׳ תשפ״ב

פאה פרק א'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 6 בסדרה הפרק היומי במשנה · ד׳ בניסן תשפ״ב

פאה פרק ב'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 7 בסדרה הפרק היומי במשנה · ד׳ בניסן תשפ״ב

פאה פרק ג'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 8 בסדרה הפרק היומי במשנה · ה׳ בניסן תשפ״ב

פאה פרק ד'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 9 בסדרה הפרק היומי במשנה · ו׳ בניסן תשפ״ב

פאה פרק ה'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 10 בסדרה הפרק היומי במשנה · ז׳ בניסן תשפ״ב

פאה פרק ז'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 11 בסדרה הפרק היומי במשנה · י׳ בניסן תשפ״ב

פאה פרק ח'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 12 בסדרה הפרק היומי במשנה · י׳ בניסן תשפ״ב

דמאי פרק א'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 13 בסדרה הפרק היומי במשנה · י״ב בניסן תשפ״ב

דמאי פרק ב'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 14 בסדרה הפרק היומי במשנה · י״ב בניסן תשפ״ב

דמאי פרק ו'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 15 בסדרה הפרק היומי במשנה · י״ח בניסן תשפ״ב

כלאים פרק א'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 16 בסדרה הפרק היומי במשנה · י״ט בניסן תשפ״ב

כלאים פרק ו'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 17 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״ד בניסן תשפ״ב

שביעית פרק ו'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 18 בסדרה הפרק היומי במשנה · ב׳ באייר תשפ״ב

תרומות פרק א'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 19 בסדרה הפרק היומי במשנה · ז׳ באייר תשפ״ב

תרומות פרק ב'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 20 בסדרה הפרק היומי במשנה · ח׳ באייר תשפ״ב

תרומות פרק ג'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 21 בסדרה הפרק היומי במשנה · ט׳ באייר תשפ״ב

תרומות פרק ח'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 24 בסדרה הפרק היומי במשנה · ט״ו באייר תשפ״ב

תרומות פרק ט'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 25 בסדרה הפרק היומי במשנה · ט״ו באייר תשפ״ב

תרומות פרק י'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 26 בסדרה הפרק היומי במשנה · י״ז באייר תשפ״ב

תרומות פרק יא'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 27 בסדרה הפרק היומי במשנה · י״ז באייר תשפ״ב

מעשרות פרק א'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 28 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״א באייר תשפ״ב

מעשר שני פרק א'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 29 בסדרה הפרק היומי במשנה · ד׳ בסיון תשפ״ב

חלה פרק ב'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 30 בסדרה הפרק היומי במשנה · ד׳ בסיון תשפ״ב

חלה פרק ג'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 31 בסדרה הפרק היומי במשנה · ד׳ בסיון תשפ״ב

חלה פרק ד'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 32 בסדרה הפרק היומי במשנה · ד׳ בסיון תשפ״ב

ערלה פרק א'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 33 בסדרה הפרק היומי במשנה · ד׳ בסיון תשפ״ב

ערלה פרק ב'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 34 בסדרה הפרק היומי במשנה · ד׳ בסיון תשפ״ב

ביכורים פרק ג'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 35 בסדרה הפרק היומי במשנה · ח׳ בסיון תשפ״ב

ביכורים פרק ד'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 36 בסדרה הפרק היומי במשנה · ט׳ בסיון תשפ״ב

שבת פרק א'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 37 בסדרה הפרק היומי במשנה · י״ד בסיון תשפ״ב

שבת פרק ו'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 38 בסדרה הפרק היומי במשנה · י״ז בסיון תשפ״ב

שבת פרק ח'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 39 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״א בסיון תשפ״ב

שבת פרק יב'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 40 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״ג בסיון תשפ״ב

שבת פרק יד'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 41 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״ג בסיון תשפ״ב

שבת פרק טו'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 42 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״ד בסיון תשפ״ב

שבת פרק טז'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 43 בסדרה הפרק היומי במשנה · כ״ה בסיון תשפ״ב

שבת פרק יח'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 44 בסדרה הפרק היומי במשנה · ל׳ בסיון תשפ״ב

שבת פרק יט'

הרב עודד שוגרמן · שיעור 45 בסדרה הפרק היומי במשנה · ל׳ בסיון תשפ״ב

דילוג לתוכן