» התנ"ך היומי – דברי הימים

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'