» התנ"ך היומי – עובדיה

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'