» התנ"ך היומי – שיר השירים

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'