» התנ"ך היומי – תהילים חלק ג

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'