» התנ”ך היומי – תהילים חלק ה

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'