» פרקי דוד

הרב אהרון איזנטל

רב היישוב חספין


שש שעורים

הרב אהרון איזנטל · שיעור 1 בסדרה פרקי דוד · ד׳ במרחשון תשע״ח

יסוד חייו של דוד המלך

הרב אהרון איזנטל · שיעור 2 בסדרה פרקי דוד · י״א במרחשון תשע״ח

קדימה להסתער

הרב אהרון איזנטל · שיעור 3 בסדרה פרקי דוד · י״ח במרחשון תשע״ח

ולבי חלל בקרבי

הרב אהרון איזנטל · שיעור 4 בסדרה פרקי דוד · כ״ה במרחשון תשע״ח

אל ימנע עצמו מן הרחמים

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה פרקי דוד · ג׳ בכסלו תשע״ח

דוד המובחר שבמלכים

הרב אהרון איזנטל · שיעור 6 בסדרה פרקי דוד · י״ז בכסלו תשע״ח

עד כלות

הרב אהרון איזנטל · שיעור 7 בסדרה פרקי דוד · ח׳ בטבת תשע״ח

רבותיו של דוד המלך

הרב אהרון איזנטל · שיעור 8 בסדרה פרקי דוד · ט״ו בטבת תשע״ח

דוד לומד תורה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 9 בסדרה פרקי דוד · כ״ב בטבת תשע״ח

דוד בבית המדרש

הרב אהרון איזנטל · שיעור 10 בסדרה פרקי דוד · כ״ט בטבת תשע״ח