» ספר יחזקאל
logo

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


יחזקאל - הקדמה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה ספר יחזקאל · ח׳ באלול תשע״א

יחזקאל - המשך הקדמה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה ספר יחזקאל · ט״ו באלול תשע״א

יחזקאל - פרק א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה ספר יחזקאל · ה׳ במרחשוון תשע״ב

יחזקאל - פרק ב ותחילת ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה ספר יחזקאל · י״א במרחשוון תשע״ב

יחזקאל - פרק ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה ספר יחזקאל · י״ט במרחשוון תשע״ב

יחזקאל - פרק ד ותחילת ה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ו במרחשוון תשע״ב

יחזקאל - פרקים ה-ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה ספר יחזקאל · ד׳ בכסלו תשע״ב

יחזקאל - פרק ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה ספר יחזקאל · י״א בכסלו תשע״ב

יחזקאל - פרקים ט-י

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה ספר יחזקאל · ט׳ בטבת תשע״ב

יחזקאל - פרק יא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה ספר יחזקאל · ט״ז בטבת תשע״ב

יחזקאל - פרק יב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ג בטבת תשע״ב

יחזקאל - פרקים יב-יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה ספר יחזקאל · א׳ בשבט תשע״ב

יחזקאל - פרק יד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה ספר יחזקאל · ח׳ בשבט תשע״ב

יחזקאל - פרק טו ו-יז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה ספר יחזקאל · ט״ו בשבט תשע״ב

יחזקאל - פרק טז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ב בשבט תשע״ב

יחזקאל - פרק יח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה ספר יחזקאל · י״ג באדר תשע״ב

יחזקאל - פרקים יט-כ

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה ספר יחזקאל · כ׳ באדר תשע״ב

יחזקאל - פרקים כא-כב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ז באדר תשע״ב

יחזקאל - פרק כד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה ספר יחזקאל · י׳ באייר תשע״ב

יחזקאל - פרקים כה-כח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה ספר יחזקאל · י״ז באייר תשע״ב

יחזקאל - פרקים כט-לב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ד באייר תשע״ב

יחזקאל - פרק לג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה ספר יחזקאל · ב׳ בסיון תשע״ב

יחזקאל - פרק לד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה ספר יחזקאל · ט״ז בסיון תשע״ב

יחזקאל - פרק לה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ג בסיון תשע״ב

יחזקאל - פרק לו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה ספר יחזקאל · ל׳ בסיון תשע״ב

יחזקאל - פרק לו - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה ספר יחזקאל · י״ד בתמוז תשע״ב

יחזקאל - פרק לז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ז בתמוז תשע״ב

יחזקאל - פרק לז - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה ספר יחזקאל · ו׳ באלול תשע״ב

יחזקאל - פרקים לח-לט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה ספר יחזקאל · י״ב באלול תשע״ב

יחזקאל - פרקים מ-מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה ספר יחזקאל · י״ט באלול תשע״ב

יחזקאל - פרקים מג-מד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ו באלול תשע״ב

דילוג לתוכן