» פחד יצחק לשבועות

הרב אהרון איזנטל

רב היישוב חספין


מאמר ל'

הרב אהרון איזנטל · שיעור 1 בסדרה פחד יצחק לשבועות · ט׳ באייר תשפ״א

מאמר יג'

הרב אהרון איזנטל · שיעור 2 בסדרה פחד יצחק לשבועות · ט״ז באייר תשפ״א