» שופטים
logo

הרב שמעיה כרמל


שופטים פרק א' - המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 1 בסדרה שופטים · כ״ו באלול תשע״ח

שופטים - פרק ג'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 2 בסדרה שופטים · ב׳ במרחשון תשע״ט

שופטים - פרק ד'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 3 בסדרה שופטים · ט׳ במרחשון תשע״ט

שופטים - פרק ה'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 4 בסדרה שופטים · ל׳ במרחשון תשע״ט

שופטים - פרק ו'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 5 בסדרה שופטים · י״ד בכסלו תשע״ט

שופטים - פרק ז'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 6 בסדרה שופטים · כ״א בכסלו תשע״ט

שופטים - פרק ז' המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 7 בסדרה שופטים · ה׳ בטבת תשע״ט

שופטים - פרק ח'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 8 בסדרה שופטים · י״ב בטבת תשע״ט

שופטים - פרק ט'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 10 בסדרה שופטים · י״ח בשבט תשע״ט

שופטים - פרק י'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 11 בסדרה שופטים · כ״ד בשבט תשע״ט

שופטים - פרק י' המשך + פרק יא'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 12 בסדרה שופטים · ט׳ באדר א׳ תשע״ט

שופטים - פרק י"ב

הרב שמעיה כרמל · שיעור 13 בסדרה שופטים · ט״ז באדר א׳ תשע״ט

שופטים - פרק י"ג

הרב שמעיה כרמל · שיעור 14 בסדרה שופטים · ל׳ באדר א׳ תשע״ט

שופטים - פרק י"ג המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 15 בסדרה שופטים · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

שופטים - פרק י"ז

הרב שמעיה כרמל · שיעור 16 בסדרה שופטים · י״א באייר תשע״ט

שופטים - פרק י"ז המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 17 בסדרה שופטים · כ״ה באייר תשע״ט

שופטים - פרק י"ח

הרב שמעיה כרמל · שיעור 18 בסדרה שופטים · ג׳ בסיון תשע״ט

שופטים - פרק י"ט

הרב שמעיה כרמל · שיעור 19 בסדרה שופטים · י״ז בסיון תשע״ט

שופטים - פרק כ'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 20 בסדרה שופטים · כ״ד בסיון תשע״ט

שופטים - פרק כ' המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 21 בסדרה שופטים · ח׳ בתמוז תשע״ט

שופטים - מגילת רות

הרב שמעיה כרמל · שיעור 22 בסדרה שופטים · ט״ו בתמוז תשע״ט

מגילת איכה

הרב שמעיה כרמל · שיעור 23 בסדרה שופטים · כ״ט בתמוז תשע״ט

לדוד ה' אורי וישעי

הרב שמעיה כרמל · שיעור 24 בסדרה שופטים · ה׳ באלול תשע״ט

דילוג לתוכן