» שיעור כללי מסכת סוכה

הרב משה לסקר

מגיד השיעור הכללי