» 5 דקות של אלול
logo


כ"ג אלול

הרב מנשה שמרלובסקי · שיעור 12 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ג באלול תשע״א

כ"ז אלול

ר' מתן לוי · שיעור 13 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ז באלול תשע״א

כ"ח אלול

הרב שי וינטר · שיעור 14 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ח באלול תשע״א

ז' תשרי

ר' נוי מסוורי · שיעור 15 בסדרה 5 דקות של אלול · ז׳ בתשרי תשע״ב

ג' תשרי

ר' שי שצ'ופק · שיעור 19 בסדרה 5 דקות של אלול · ג׳ בתשרי תשע״ג

כד אלול תשעה

רה"י הרב יואל מנוביץ' · שיעור 21 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ו באלול תשע״ה

כה אלול תשעה

ר' נוי מסוורי · שיעור 22 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ו באלול תשע״ה

ד' תשרי

ר' בני מרוואני · שיעור 24 בסדרה 5 דקות של אלול · ד׳ בתשרי תשע״ו

ז' תשרי

ר' דן היימן · שיעור 25 בסדרה 5 דקות של אלול · ז׳ במרחשון תשע״ו

ח' תשרי

הרב עוז מסוורי · שיעור 26 בסדרה 5 דקות של אלול · ז׳ במרחשון תשע״ו

חמש דקות - שבת שובה

ר' אדן שמואלי · שיעור 27 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ד באלול תשע״ו

עניין ראש השנה

ר' נוי מסורי · שיעור 28 בסדרה 5 דקות של אלול · ד׳ בתשרי תשע״ז

המלך בשדה

ר' צוריה שיינברג · שיעור 29 בסדרה 5 דקות של אלול · ד׳ בתשרי תשע״ז

לימוד תורה

ישראל אפל · שיעור 30 בסדרה 5 דקות של אלול · ז׳ בתשרי תשע״ז

החלק ה-101

הרב חגי סמט · שיעור 31 בסדרה 5 דקות של אלול · ו׳ בכסלו תשע״ז

5 דקות של אלול - אלעד נבו

אלעד נבו · שיעור 32 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ח באלול תשע״ז

5 דקות של אלול - יוסי יפה

יוסי יפה · שיעור 33 בסדרה 5 דקות של אלול · ו׳ בתשרי תשע״ח

5 דקות של אלול - נוי מסוורי

נוי מסוורי · שיעור 34 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ח באלול תשע״ז

5 דקות של אלול - שלמה מארק

שלמה מארק · שיעור 35 בסדרה 5 דקות של אלול · ז׳ בתשרי תשע״ח

5 דקות של אלול - אריק כהן

אריק כהן · שיעור 36 בסדרה 5 דקות של אלול · ח׳ בתשרי תשע״ח

בני מרוואני - חמש דקות של אלול

שיעור 40 בסדרה 5 דקות של אלול · י״ד בתשרי תשע״ט

שגב גלאור - חמש דקות של אלול

שגב גלאור · שיעור 41 בסדרה 5 דקות של אלול · י״ד בתשרי תשע״ט

דילוג לתוכן