» סיום קורס קצינים
סיום קורס קצינים
זכינו להתחיל זמן חורף בישיבה בעוצמה רבה, ועם השתדלות מירבית לשמירה על כללי הבריאות
ברוך ה' גם בצבא תלמידנו ממשיכים לעשות חיל והשבוע 3 מתלמידנו מסיימים קורס קציני חי"ר.
לצערינו, לא יכולנו לבקרם עקב הנסיבות, אבל לא ויתרנו על מפגש הזום כמקובל בימים אלו