» פותחים את זמן אלול
פותחים את זמן אלול

"אמר רבי חמא ברבי חנינא: מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. (יומא כח ב)"

אלפי שנים מתקיימות ישיבות בעם ישראל, אולם זו הפעם הראשונה שישיבות מתקיימות ב'חלוקה לקפסולות', מדידת חום יומית ועוד תנאים שונים.

בימים של התמודדות עם מגפה חמקמקה, אנו שמחים על הזכות והאפשרות להתגבר על כל המכשולים ולשוב ולחבוש את ספסלי בית המדרש עם עשרות בחורים חדשים בשיעור א' ועוד כמאה בחורים בשיעורים גבוהים יותר

אנו תפילה שזכות התורה של לומדי התורה בכל אתר ואתר תעמוד לכל בית ישראל ונכתב ונחתם לחיים טובים ובריאים בגשמיות וברוחניות.