הרב מרדכי פרנקו Archives - ישיבת הגולןסדרות של הרב //

אגרת תקנה

3 שיעורים


פרשות השבוע בתנ"ך היומי

53 שיעורים


ספר שופטים

18 שיעורים


התנ"ך היומי - דברים

35 שיעורים


התנ"ך היומי - במדבר

37 שיעורים


התנ"ך היומי - ויקרא

30 שיעורים


התנ"ך היומי - שמות

40 שיעורים


התנ"ך היומי - בראשית

50 שיעורים


התנ"ך היומי - קהלת

12 שיעורים


ספר יהושע

19 שיעורים


התנ"ך היומי - דברי הימים

66 שיעורים


התנ"ך היומי - נחמיה

13 שיעורים


התנ"ך היומי - איכה

5 שיעורים


התנ"ך היומי - עזרא

10 שיעורים


התנ"ך היומי - דניאל

13 שיעורים


התנ"ך היומי - שיר השירים

8 שיעורים


התנ"ך היומי - איוב

42 שיעורים


התנ”ך היומי - משלי

31 שיעורים


התנ”ך היומי - תהילים חלק ה

30 שיעורים


התנ”ך היומי - תהילים חלק ד

31 שיעורים


התנ"ך היומי - תהילים חלק ג

30 שיעורים


התנ"ך היומי - תהילים חלק ב

29 שיעורים


התנ"ך היומי - תהילים חלק א

30 שיעורים


התנ"ך היומי - מלאכי

3 שיעורים


התנ"ך היומי - זכריה

14 שיעורים


התנ"ך היומי - חגי

2 שיעורים


התנ"ך היומי - צפניה

3 שיעורים


התנ"ך היומי - חבקוק

3 שיעורים


התנ"ך היומי - נחום

3 שיעורים


התנ"ך היומי - מיכה

7 שיעורים


התנ"ך היומי - עובדיה

1 שיעורים


התנ"ך היומי - יונה

4 שיעורים


התנ"ך היומי - עמוס

9 שיעורים


התנ"ך היומי - יואל

3 שיעורים


התנ"ך היומי - הושע

14 שיעורים


התנ"ך היומי - יחזקאל

48 שיעורים


התנ"ך היומי - ירמיהו

52 שיעורים


התנ"ך היומי - רות

4 שיעורים


התנ"ך היומי - ישעיהו

66 שיעורים


התנ"ך היומי - אסתר

10 שיעורים


התנ"ך היומי - מלכים

47 שיעורים


התנ"ך היומי - שמואל

55 שיעורים


התנ"ך היומי - שופטים

21 שיעורים


התנ"ך היומי - יהושע

24 שיעורים


מלכים

63 שיעורים


ספר יחזקאל

32 שיעורים


עזרא ונחמיה

15 שיעורים


ספר שמואל

46 שיעורים


דילוג לתוכן