» רבנים » הרב משה לסקרסדרות של הרב //

שפת אמת לימים נוראים

6 שיעורים


שיעור כללי - מסכת שבועות

1 שיעורים


שעורים כלליים במסכת כתובות

12 שיעורים


שיעורים כללים בעיון- מסכת ברכות

9 שיעורים


שיעורים כללים בעיון- מסכת שבת

10 שיעורים


שיעור כללי מסכת סוכה

7 שיעורים


שיעורים כללים במסכת שבועות

7 שיעורים


שיעורים כלליים במסכת בבא בתרא

3 שיעורים