הרב שי וינטר Archives - ישיבת הגולן

הרב שי וינטר נולד בחיפה ולמד בישיבה התיכונית יבנה בעיר. בשנת תשמ"ט הרב התחיל ללמוד בישיבת הגולן והתגייס לשריון במסגרת ההסדר. בשנת תשנ"ו התחיל הרב ללמוד בכולל 'ארץ חמדה'. ובשנת תשס"א חזר לישיבה בתפקיד ר"מ לבקשת הרב שוגרמן.סדרות של הרב //

עבודת ד' במעגלי השנה והנפש

17 שיעורים


נר מצווה

11 שיעורים


עין איה לחנוכה משנת תשע"א

4 שיעורים


חמש דקות של תפילה

441 שיעורים


עולת ראי"ה על ההגדה

3 שיעורים


דקדוקים בלשון הקודש

7 שיעורים


שיחות מוסר - הרב שי וינטר

3 שיעורים


דילוג לתוכן