» שיחה מאת ח"כ אופיר סופר
שיחה מאת ח"כ אופיר סופר
אנחנו מודים לחבר הכנסת אופיר סופר, ידיד הישיבה, על כך ששיתף אותנו בסיפורו האישי מאירועי 'קבר יוסף', ובלקחים ובתובנות שהולכים איתו מאז.
אנו תפילה שנמשיך ללכת בדרכו של יוסף הצדיק אשר ביקש את אחיו, ומתוך כך להופיע את אורם של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד במהרה בימינו.