» "דור המדבר ודור באי הארץ" – שיחת מוסר לפרשת מטות-מסעי