» "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" – שיחת מוסר לפרשת בשלח