» וזכנו לקבל קדושת פורים באמת – שיחת מוסר לפרשת תרומה